Technické standardy

Co jsou vlastně nízkoenergetické domy?

Termín je prakticky efektivní reklama – ale z právního hlediska není jasně definován. Přesto existují škály, ve kterých se můžete snadno zorientovat. Dům je považován za nízkoenergetický, když je hodnota tepla menší než 50 kWh na čtvereční metr za rok. Pojem „nízkoenergetický dům“ se eviduje do doby, ve které tato stavba je výrazně od spotřeby energie pod průměrem. Nízkoenergetický dům musí také splňovat požadavky normy ČSN 73 0540. Každá nová budova může být nízkoenergetická, ale také starší budovy se dají převést vhodnou přestavbou do nízkoenergetické třídy. Zcela určitě myslíme dodatečnou izolaci, ale to je jen jeden z několika možných faktorů snížení spotřeby tepla potřebného k zajištění provozu dané nemovitosti. Požadovaného standardu může být dosaženo i tím, že při výstavbě samotné aplikujeme stavební služby a výrobky s vysokou energetickou účinností – jako například zajištění nízké spotřeby energie aplikací nízkoenergetických prefabrikátů (panelů) jako obvodových a vnitřních stěn, dále aplikací oken s nižším součinitelem prostupu tepla, použitím topného systému s co nejnižšími provozními náklady a atd. Dům tak může být vnímán jako celek a jednotlivé nízkoenergetické opatření jsou propojeny.

Kompaktní stavební forma charakteristiky nízkoenergetického domu

Při nízkoenergetických domech platí, že čím je větší plášť budovy, tím více tepla může projít stěnou nebo stropem mimo obálky. Zbytečně složité stavební formy, projekce a ostré úhly mají nepříznivý vliv na energetickou bilanci. Nemluvě o tom, že stavební náklady se na takovou konstrukci zvyšují. Konstrukci budovy a tak i její nízkonákladovost definujeme již při plánování budoucích nebo stávajících projektů (viz. ZERO1 až ZERO4).

Stěny s prefabrikovanou konstrukcí budovy

Jednou z nejdůležitějších požadavků na nízkoenergetický dům jsou velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Kvalita tepelné ochrany je nejdůležitějším faktorem pro spotřebu energie. Nejdůležitějším ukazatelem ve vztahu k energetické náročnosti jednotlivých komponentů je hodnota U. Co to přesně znamená? Dobrá U-hodnota pro vnější stěny je menší než 0,2 W / (m² K). Čím nižší je tato hodnota, tím lepší jsou izolační vlastnosti. Struktury stěn pro dosažení U-hodnoty mohou být různé. Stěny nízkoenergetických panelových domů mají mnohem větší tepelnou izolaci jako stěny z betonových konstrukcí. Už při tloušťce stěn 27 cm mají vynikající hodnoty U, které jsou často výrazně nižší (tedy levnější) než u masivních stěnových konstrukcí (můžeme hovořit přímo o dvojnásobku). Jak je to možné? V obvyklých prefabrikovaných stavebních dřevěných rámových konstrukcích jsou vysoce tlumící materiály mezi strukturou dřeva, materiály jsou zavedeny do rámu dřeva na obou stranách sádrovláknitými deskami, uvnitř se nachází tepelná izolace a nejdůležitější faktor – parotěsná fólie, která tvoří obálku všech stěn a stropu. Příjemný vedlejší efekt je i zisk prostoru – a to až o 10% více oproti klasickým zděným stavebním postupům.

Vytápění a větrání nízkoenergetického domu

V nízkoenergetickém domě je požadavek na teplo nižší než u klasických zděných staveb. Na podzim se topení spouští později a na jaře vypíná dříve. Konstrukce ohřívače musí být přizpůsobena danému projektu rodinného domu. Dnešní trh nabízí široký sortiment tepelných systémů, které produkují nejlepší energetický výnos nejen výrobou tepla, ale také čerpáním generovaného tepla z obnovitelných zdrojů. Velmi výhodným poměrem mezi investicemi, provozními náklady a návratností vykazují elektrické přímotopné systémy. V minulosti obvyklé vytápění akumulačními kamny zda přímotopy se totiž u nových objektů již téměř nevyskytuje, zájem zákazníků přechází k nízkoteplotním, velkoplošným elektrickým systémem v podlaze, či ve stropě objektu. Elektrické konvektory jsou stále častěji používány jako doplňkový zdroj tepla, ale při menších objektech se používá i jako jediný zdroj tepla, který zajišťuje potřebnou dynamiku topného systému, případně se používají i jako zdroje tepla v přidružených prostorách.

Nízkoenergetický dům, možné studená místa a jejich eliminace

Každá budova má své slabé stránky, zejména co se týče úniku tepla. Kritické oblasti jsou například neprofesionální namontovány okna, balkony a jiné otvory, které vedou přes obvodové stěny. Aby se zabránilo tepelným mostem, je nezbytné provést montáže vyškoleným personálem, který řeší každý detail. Dále je třeba plánovat úroveň vzduchotěsnosti, která musí být provedena zvlášť opatrně. Špatně zajištěna, nebo ne zcela propojená tepelná izolace je často příčinou úniku tepla.

© Copyright - EKOkonstrukce, s r.o.