Nízkoenergetické dřevostavby

Výhody nízkoenergetických dřevostaveb jsou rozmanité. Jako nejdůležitější vlastnost je třeba zmínit přirozenost stavebního materiálu, který zajišťuje všestranné, zdravé a pohodlné bydlení. Jejich stavba probíhá suchou cestou bez použití jakýchkoliv chemických spojů, kterými jsou malta a jiné stavební materiály používané při zděných stavbách. Ty musejí určitou dobu „schnout“ a tím pádem i oddalují celý proces výstavby až po konečné užívání stavby. Dřevo také může absorbovat vodu a uvolňovat ji do místnosti s příliš nízkou vlhkostí, takže vzduch v dřevostavbě je vždy lepší než v domě z jiných materiálů. Další velkou výhodou moderní dřevostavby je že se vyznačuje dlouhou životností a je absolutně vhodná pro lidi trpícími alergiemi.

Čas výstavby našich nízkoenergetických dřevostaveb je velmi krátký, přičemž se minimalizují vstupní náklady na realizaci. Vstupní náklady na realizaci také snižuje i sériová výroba, sériová montáž, sériová objednávka materiálu a samozřejmě sériový prodej.

Díky těmto skutečnostem jsou naše rodinné domy široce dostupné, a navíc jsou provozní náklady na bydlení v takových domech prokazatelně velmi nízké.

Dnešní trh nabízí nepřeberné množství produktů a je pro lidi velmi těžké se v nich orientovat. Proto jsme vstoupili na trh se sériově vyráběnými nízkoenergetickými a pasivními dřevostavbami ZERO1 až ZERO4

Výhody našich domů jsou:

  • cena domu ZERO je oproti zděnému domu či montovanému domu vystavěného na základě jiného systému, bezkonkurenční (to platí i pro cenu našeho domu vystavěného na základě individuálního projektu)
  • náklady na vytápění se při dodržení systému větrání pohybují kolem (cca. 10.000,- CZK) za rok při 4 členné rodině a při užitné ploše 85 m2
  • rychlost stavby – výstavba hrubé stavby trvá v průměru 5 dní
  • zdravé bydlení – naše použité materiály téměř nejlépe akumulují teplo a čistě jedinečným a pro zdraví velmi příznivým způsobem pracuje se vzdušnou vlhkostí
  • požární odolnost – při případném požáru jsou naše dřevostavby konstruovány tak, aby vám dali dostatek času na uhašení vzniklého nežádoucího plamene. Profil, kterým je zaobalené masivní dřevo musí být vystaveny přímému ohni až 60 minut než dojde k případnému průniku ohně na konstrukční rám. I ocelová, nebo zděná konstrukce má své limity
  • stavba z masivních certifikovaných panelů vyráběných ve výrobní hale – tímto se předchází nežádoucím vlivům počasí přímo na staveništi a snadněji se dohlíží na samotnou kvalitu výroby i samotné výstavby
  • každá odvedená práce a dodána součást stavby má vlastní protokol o zkoušce (certifikát kvality) – předložení všech certifikátů a protokolů o technických zkouškách materiálů použitých na stavbě je naší zásadou
  • tradice a dlouholeté zkušenosti
  • energetická účinnost a prostorová efektivita stavebních systémů (viz. tabulka)

Energetická účinnost a prostorová efektivita stavebních systémů

Účinnost *

Ukazatel plnění požadavku normy na tepelně izolační schopnosti stavební konstrukce. Je jím vyjádřeno, z kolika procent hodnota součinitele prostupu tepla U daného stavebního systému plní normový požadavek UN. Dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov je pro svislé stavební konstrukce požadována hodnota UN = 0,30 Wm-2K-1 nebo nižší.

Účinnost = (UN/U)*100 [%]

Efektivita **

Úspora prostoru při využití stavebního systému s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Porovnává se navýšení užitné plochy SU jednopodlažního domu se zastavěnou plochou 100 m2 s konstrukcí obvodových stěn z daného stavebního systému oproti užitné ploše SN stejného domu, jehož obvodové stěny jsou ze zdiva z plných cihel s tloušťkou stěny 450 mm.

Efektivita = SU-SN [m2]

(SU/SN*100 [%])

Informační zdroje

Hodnoty součinitele prostupu tepla U pro jednotlivé stavební systémy byly převzaty z volně dostupných zdrojů výrobců, uvedených na internetu. Dodatečné zateplení a úpravy povrchů stěn nejsou v tomto porovnání zahrnuty.

© Copyright - EKOkonstrukce, s r.o.